Recykling

ISUZU Automotive Polska informuje, że mając na uwadze troskę o środowisko naturalne i działając zgodnie z obowiązującymi przepisami utworzył wraz z podmiotami partnerskimi sieć zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji.


Lista stacji demontażu Mapa sieci demontażu